Hakkımızda

FCL sınıfı oluşturmak ve geleneksel sınıf ortamını değiştirmek için sınıfımın fiziksel alanını yeniden düzenledik.Bunu yapmaktaki amacımız öğrencilerin aktif katılımını arttırmak ve teknolojiyi kullanılabilir hale getirmekti. Oluşturduğumuz sınıfımızda etkileşim,araştırma,işbirliği,üretim,geliştirme,sunum alanı olmak üzere 6 öğrenme alanı mevcuttur.Sınıfımza ek olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzün izni ile ek bir bölüm oluşturduk.

Oluşturduğumuz ek bölümü etkileşim alanını olarak değerlendirdik. Bu alanda tabletler,akıllı telefonlar, laptopları ve bilgisayarlı etkileşimli tahta görevini alabilecek TV. kullandık. Burada kullanmış olduğumuz materyaller ile öğrencilerimizin problemi anlama ,analiz etme gibi becerilerini geliştirmek için teknolojiyi kullandık.

Ana sınıfa girişte işbirliği alanını da etkileşimli tahta ile işbirlikçi masalar ,beyin fırtınası tahtası ,projeksiyon kullanıyoruz. .Bu alanda akranlar arasındaki işbirliğini arttırmak için takım çalışması, beyin fırtınası, oyun etkinlikleri yaparak öğrencilerimin grup çalışmalarında aidiyet ,sorumluluk alma ve karar verme ,teknoloiyi kullanma beerilerini geliştirdik.Ayrıca bu alanda öğrenciler birbirleri ile iletişim kurmayı ve çalışmayı,birbirlerine koçluk yapmayı öğrendiler.Geleneksel oyunlar ve dijital oyunlar ile öğrenmeyi eğlenceli ve ilgi çekici hale getirdik.Beyin fırtınası ile Öğrencilerin doğal yaratıcılıklarını ortaya çıkararak hayal güçlerini kullanmalarına olanak sağladık.

Geliştirme alanını öğrencilerin kendi kendine öğrenme ve kendilerini rahatça yansıtabilmeleri için tasarladık. Bu alanda öğrencilerimiz okul çalışmalarını kendi hızlarında bağımsız olarak gerçekleştiriyor ve kendi ilgi alanlarına odaklanabiliyor. Bud a öğrenilerimizi gerçek yaşam boyu öğrenmeye teşvik ediyor.Bu alannda esnek mobilyalar çalışma köşeleri taşınabilir cihazlar,ses cihazları ve kulaklıklar,kitaplar ve eğitici oyunları mevcuttur.Bu alan sayesinde öğrencilerimize rahat bir ortam sunduk ve kişisel öğrenmeyi destekledik.Serbest okumada istedikleri kitabı seçip okuma yaparak okumalarını geliştirmenin, severek kitap okumanın zevkine vardılar.Eğitici oyunları oynayarak kendilerini geliştirmenin hazzına vararak birbirleri ile saygı çerçevesinde kazanma ve kaybetme duygularını sergilediler teneffüslerini daha iyi değerlendirdiler.Öğrencilerim kafalarına takılan bilgileri tabletlerden araştırabildiler.Zihinlerini dinlendirmek için tabletlerinden kulaklıkla müzik dinlediler.Tüm bu çalışmalarla öğrencilerimiz öz yansıtma ve üst biliş becerilerini destekledik.

Araştırma alnında öğrencilerim keşfederek ,test ederek ,araştırarak sonuçları kendileri değerlendirdiler. Böylece yaptıkları araştırma sonuçları ile sorgulayıcı, eleştirel düşünme becerileriyle ,problem çözme becerilerini deneylerle geliştirdiler. Bu alanda robotik kodlama malzemeleri, lego, mikroskopla çalışma, 3D modelleri, laboratuvar malzemeleri araştırmalarında kullandılar.

Bu alanda öğrencilerimizi kendilerini geliştirmeye teşvik ederek aktif katılımcılar olma fırsatı verdik. Öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için sorgulama ve proje tabanlı çalışmalar yaptık.Teknolojiyi araştırmalarında veri sağlamak incelemek ve analiz edmek için kullandık. Öğrencilerimiz kaliteli kaynaklara ve gerçek bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğrendiler ve aktif araştırmacılar oldular.Okuyarak gözlemleyerek bilimsel deneyler yaparak anketler düzenleyerek robotik ve kodlama malzemelerini kullanarak araştırmalarını yaptılar.

Üretim alanında ise hayal ederek ,keşfederek kendi tasarımlarını, yaparak yaşayarak video kamera çekimi, yeşil ekran ve 3d yazıcı ile oluşturdukları tasarımları gerçekleştirdiler.

Bu alanda kamera video düzenleme yazılımı ses kayıt cihazları taşınabilir cihazlar kullandık.Bu alan ile öğrencilerimin kendi çalışmalarını planlamalarına,tasarlamalarına ve üretmelerine olanak sağladık.Öğrencilerim hayal güçlerini kullanarak kendi içeriklerini üretti.Bu alanda öğrencilerim kendi içeriklerini üretmek için çeşitli yazılım programlarını tanıdı.Öğrencilerimiz takım çalışması yaparak sunum hazırlayabilmekte ve bu sayede sosyal becerileri gelişmektedir.

Sunum alanında ise öğrenciler tüm alanları kapsayıcı çalışmalarını sunum perdesi ,projeksiyon ve bilgisayar yardımı ile geri bildirim becerilerini geliştirerek ve dinleyicileri birer akran gözlemci olarak değerlendirerek iletişim kurdular.

Bu alanda esnek mobilyalar sunum alanı projeksiyon ve oline yayın araçları ( Web sitesi sosyal medya hesapları blog) kullandık.

Bu alanda öğrencilerimizin çalışmalarını sunmalarına ve akranlarından geri bildirim almalarına fırsat sağladık. E-güvenlik kurallarını öğrenmelerini ve çevrimiçi kaynakları kullanmaya başlamalarını sağladık. Kendi içeriklerini üretirken ICT becerilerinin gelişmesini sağladık. Öğrencilerimiz hazırladıkları sunumlarla daha geniş kitlelere(veliler diğer sınıflar ve öğretmenler gerekli görülen kuruluşlar)ulaştılar.Okul toplantı salonunda tüm arkadaşlarına sunum yaptılar.